Holte

26. november 2020

Holte Consulting valgte allerede i 2020 Expo Design som sin samarbeidspartner til messene Eliaden, VVS Dagene og Bygg Reis Deg.

Grunnet korona ble både Eliaden og VVS Dagene utsatt, så Bygg Reis Deg 2021 blir første gang dette prosjektet vil bli realisert. Konseptet vårt bygger rundt heltene til Holte, som vi uten å røpe for mye om vil bli godt synlige under messedagene!

Prosjektet vil bli gjenreist både under Eliaden og VVS Dagene i 2022 om alt går etter planen. Vi ser fram til byggestart og første realisering allerede til høsten 2021.