Mapei

Kunde

MAPEI

EVENT

Bygg Reis Deg

MAPEI er en ledende leverandør av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. MAPEI i Norge holder til på Sagstua i Nord-Odal kommune, og anlegget her er også hjørnesteinen i det nordiske markedet. 

Expo Design har vært samarbeidspartner for Mapei og deres deltagelse ved forskjellige messer og events i en årrekke. Vårt nære samarbeid har gitt gode utstillingsløsninger som løfter frem kompetansen og posisjonen Mapei har i markedet på en spennende måte. 

Mapei er en dyktig utstiller som legger ned et omfattende arbeid for alle messer de deltar på. De har relevante utstillingsmodeller som viser bestanddeler og beskaffenheten på produktene de leverer på en funksjonell og lettlest måte.

Vårt bidrag inn i prosessene er å skape en god ramme rundt produktene, som både posisjonerer dem på messearenaen og i markedet generelt. Vi har i denne designløsningen valgt en åpen løsning som tydelig tar eierskap til utstillingsflaten i hallen. Ved å holde de store flatene i luften over standen skaper vi en åpen og imøtekommende løsning for de besøkende til messen.

Fredrik Lindland, Kreativ Leder
Flere bilder